Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY
 
 

Vad är vetenskapsfilosofi

 

När definitionen av termen "filosofi" är tydlig, blir definitionen av "vetenskapsfilosofi" lika tydlig.

 

Definition av vetenskapsfilosofi

 

Enligt min uppfattning kan termen "vetenskapsfilosofi" eller "vetenskapsteori" definieras enligt:

Vetenskapsfilosofi innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag

 
 

Den mjukare versionen, motsvarande den mjukare versionen av definitionen av filosofi, lyder: "diskussion om vad vetenskap kan vara eller skulle kunna vara" (till skillnad från vad det visats vara).

Detaljer om definitionen

Filosofi innebär diskussion utan referenser till empiriskt underlag.

Accepterar vi den definitionen, diskuterar vetenskapsfilosofi alltså vetenskap utan att koppla diskussionen till vår erfarenhet om termens egenskaper.

 

Studier av hur vetenskapligt arbete utförts förr i tiden kallas idag vetenskapshistoria.

Hur vetenskapligt arbete utförs idag finns beskrivet i de flesta vetenskapliga publikationer. Inom exempelvis kemi publiceras mer än en million vetenskapliga artiklar årligen. De flesta artiklarna innehåller motiveringar till arbetet och referenser till dess bakgrund.

Trots att innehållet i termen vetenskap alltså egentligen är välkänt, diskuteras det flitigt inom icke-naturvetenskapligt universitetsväsen, ofta på ett felaktigt sätt sammanblandat med kunskapsteori.

 

Annan definition:

 

Branch of philosophy that attempts to elucidate the nature of scientific inquiry

• observational procedures, patterns of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions.

 

• and evaluate the grounds of their validity from the points of view of epistemology, formal logic, scientific method, and metaphysics.

En utgångspunkt för "utvärderingen" av vetenskapens grunder påstås alltså här kunna vara "metaphysics"; en term som innebär "sådant som inte kan observeras".
Definitionen tycks senare vara borttagen (noterat januari 2013)

 

Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter

 

Liksom all annan filosofi lider vetenskapsfilosofiska publikationer av en brist på översikter och referenser till tidigare publikationer.

 

Ofta begränsas arbetet genom olika utgångspunkter, till exempel åsikter publicerade av Karl Popper eller Alan Chalmers.

 

Vetenskapsfilosofi - bakgrund

 
 

I första numret av tidskriften "Philosophy of Science" beskrevs varför tidskriften bildats.

Senare vetenskapsfilosofi har stagnerat långt ifrån detta initiativ.

VETENSKAPSFILOSOFI är det organiserade uttrycket för ett växande intresse bland filosofer och forskare att klargöra och kanske förena programmen, metoderna och resultaten inom områdena filsofi och vetenskap.

 

Undersökningen av grundläggande begrepp och antaganden, mot bakgrund av de positiva resultaten inom vetenskap, systematiska tvivel angående dessa positiva resultat och en genomgripande analys och kritik av logik och språk, är typexempel på denna förenade satsning.

Malisoff - Philosophy of Science 1 (1934) s.1.
(översatt: vetenskapsteori.se)
 
 
2021-12-15