Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY
 
 

Paradigm och paradigmskifte

Inom alla typer av aktiviteter samlas mängder av slutsatser, erfarenheter och trosföreställningar. Inom vetenskapsfilosofi kallas trosföreställningar för "paradigm"

 

Paradigm utvecklas ständigt

 

Trosföreställningar eller paradigm kan ses inom alla mänskliga aktiviteter, till exempel politik, filosofi, sport och musik. När vi får ytterligare erfarenhet inom ett område utvecklas också de trosföreställningar vi har, och området utvecklas. Trosföreställningar ändras därför kontinuerligt inom många områden.

 

De ytterligare erfarenheterna betyder sällan att de tidigare slutsatserna var felaktiga, de var endast mindre fullständiga än idag. Och i morgon har vi troligtvis lärt oss ännu mer inom området.

 

Paradigmskiften

 

Vid ett fåtal tillfällen upptäcks, uppfinns eller händer något som radikalt ändrar förutsättningarna eller trosföreställningarna inom ett område. Exempel är en politisk revolution, en ny typ av instrument som elgitarr eller synthesizer, eller att man kan köpa jäst när man ska baka.

Sådana radikala förändringar blir ibland allmänt kända till skillnad från den vanliga utvecklingen inom ett område som märks mindre. Därför finns ibland en tro på att förändringar i trosföreställningar är vanliga och att ett område inte kan utvecklas utan dem.

Dessutom kan allmänheten ha missat att nya trosföreställningar inte nödvändigtvis är i motsatsställning till tidigare uppfattningar, de kanske bara kompletterar dem.

Ett fotbollslag har idag en annan taktik än för 50 år sedan. Det betyder inte att fotbollspelandet förr var "felaktigt". Om 50 år kommer troligtvis spelet, reglerna och bollarna att ha utvecklats ytterligare.

När Jimi Hendrix på 1960-talet ylade fram sina riff innebar det en utveckling av både hans eget och andras gitarrspel.

 

Paradigmskiften inom vetenskap

 

Paradigmskiften, alltså förändringar i trosföreställningar, inom verksamheten vetenskap diskuterades av Thomas Kuhn i boken The Structure of Scientific Revolutions. Begreppet används flitigt inom social och humanistisk undervisning.

Små paradigmskiften, som påverkar våra förutsättningar och trosföreställningar litet grand, sker ständigt och kallas inom vetenskap allmänt för "upptäckter".

Ett paradigm inom vetenskap är tilliten till vetenskaplig metodik. Detta paradigm har inte ändrats under de senaste 300 åren.

Tråkigt nog kan föredragshållare inom vetenskapsfilosofi hävda att begreppen paradigm och paradigmskifte ger argument för att vetenskapliga resultat inte är trovärdiga. De kan ju ändras "närsomhelst".

Tack vare sin antidogmatiska inställning utvecklas vetenskaper. Detta är inte paradigmskiften eftersom utvecklingen oftast innebär ett förtydligande eller en expansion av tidigare slutsatser. Paradigmet blir mer detaljerat eller, alternativt uttryckt, det nuvarande paradigmet omfattar även det tidigare.

 

Så är, till exempel, påståendet om att kvantmekanik skulle vara ett nytt paradigm som ersatte Newtonsk mekanik, felaktigt. Kvantmekanik kompletterar Newtonsk mekanik för mycket små objekt.

På äldre dagar förtydligade Kuhn att det som kan hävdas vara ett paradigmskifte inte är den viktigaste utvecklingsmönstret för vetenskap. Föredragshållare inom vetenskapsteori utelämnar normalt detta:

... två slags vetenskaplig utveckling, normal och revolutionär. De flesta framgångsrika vetenskapliga forskningsresultat ger en förändring av det första slaget, och vetenskapens egenskaper sammanfattas bra av standardbilden att normal vetenskap är det som producerar de pusselbitar som vetenskaplig forskning alltid lägger till det växande förrådet av vetenskaplig kunskap.

Kuhn (2000) - The Road Since Structure, s.13

 

Paradigmskiften i praktiken

 

Paradigmskifte - ett luddig begrepp

Det är svårt att tydligt definiera vad som skulle kunna vara ett paradigmskifte inom vetenskap, och än svårare att verkligen säga att ett sådant skifte verkligen ägt rum.

Ett välkänt exempel på paradigmskifte, den "vetenskapliga revolutionen" utvecklades gradvis under mer än hundra år, från något som ibland kallas en startpunkt, till dess att den fick allmänt genomslag.

 

 

Kemi

Inom kemi har utvecklingen skett i många små steg. Man anade tidigt att olika grundämnen var besläktade, vilket utvecklades till det periodiska systemet, och kemister handskades med begrepp som liknade atomer innan dessa accepterades allmänt.

Det är möjligt att hävda att inga paradigmskiften någonsin har beskrivits inom kemi, lika gärna som att det beskrivits tusentals. Om vi önskar någon form av pålitlighet är kemi alltså inte något bra område för att påvisa vikten av paradigmskiften.

 

Idrottsresultat

Idrott är ett av få områden där prestationer ständigt mäts. Motsvarigheten till paradigmskiften kan ses här, liksom inom alla andra mänskliga aktiviteter.

Eftersom jag är okunnig om idrotter har jag bara hört talas om Fosbury-flopp inom höjdhopp och V-stil inom skidbackhoppning, och jag har levt med föreställningen att de var viktiga.

Resultaten nedan visar resultaten över åren i höjdhopp och skidbackhoppning. Paradigmskiftena Fosbury-flopp och V-stil visas med text.

 

Världsrekord i höjdhopp för män och kvinnor plottat mot årtal. De färgade linjerna följer resultat som utvecklades linjärt åren 1955-1990. Data kommer från wikipedia (m/f):

 

Kurvorna visar att något speciellt inträffade under åren 1959-1963. Dramatiska förbättringar i resultat ses för både män (skapade av Valeriy Brumel) och kvinnor (skapade av Iolanda Balaș) under dessa år.

Eftersom både män och kvinnor visar liknande utveckling är en av förklaringarna till resultaten, nämligen att extrema talanger levde under just denna tid, inte särskilt sannolik.

Paradigmskiftet Fosbury-flopp, som blev känt 1968, syns inte i statistiken. Både män och kvinnor satte omkring 1970 världsrekord med den äldre hoppstilen.

 

De längsta hoppen i skidflygning för herrar plottat mot årtal. Data från wikipedia:

 

Den tunna blå linjen följer resultat som utvecklades ungefär linjärt åren 1925-2011.

Paradigmskiftet V-stil som vann acceptans ungefär 1985 syns inte i statistiken.

 
 
 

De två exemplen ovan gav resultat som var annorlunda än vad jag förväntade mig. Paradigmskiften ses inte i materialet.

Resultaten har sannolikt påverkats mer av allmänna förbättringar i teknik, material, träningsmetoder och tyvärr kanske också av dopningsmetoder.

 

Vi älskar att höra berättelser om nyskapare inom alla områden, människor som med upptäckter eller kreativitet förändrat sin omvärld. Kanske känner vi till ett hundratal.

Förutom dessa nyskapare finns det inom olika områden milliontals människor. Människor som bidragit till utvecklingen med nya observationer och viktiga, men för samtiden inte lika revolutionerande, skapelser. Massans påverkan tycks, i de två exemplen nedan, vara den starkare kraften.

 
 
2024-05-19