Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY
 
 

Alternativ vetenskap

 

Vetenskapliga resultat är välgjorda beskrivningar av observationer.

Det finns grupper i samhället som vill utvidga gränserna för vetenskap.

 

Kristna grupper

 

Några kristna grupper vill likställa Bibelns skapelseberättelse med en vetenskaplig hypotes. Språkbruket verkar uppstått ur uppfattningen att hypoteser skulle vara vetenskapliga på grund av sitt innehåll.

Diskussionen betecknas kreationism.

 

En sammanfattning av området finns t.ex. på The TalkOrigins Archive.

Förespråkare av kreationism har, som jag ser det, stora problem. Det är inte hypotesens innehåll, utan reproducerbara verifikationer av hypotesen som avgör vetenskapligheten i begreppet som hypotesen avhandlar.

 

Alternativ livsstil

 

Grupper som förespråkar en alternativ livsstil, ofta alternativ medicin, kritiserar det vetenskapliga samfundet för inskränkthet.

Jag håller med: Vetenskap är inskränkt. Vetenskap är begränsande. Min åsikt är att den ska så vara. Inom medicinen är det vårt bästa skydd mot medvetna och omedvetna felaktigheter i påståenden som rör vår hälsa och våra liv.

Det finns självklart många verifierbara observationer som ännu inte är gjorda. Nya uppfattningar kommer sannolikt uppstå.

Men dessa nya uppfattningar måste verifieras av reproducerbara observationer innan de kan betraktas som vetenskapliga.

Samuel Hahnemann, skapare av Homeopati
(bild: Wikipedia)
 

Verifiering med observationer är den enda metoden vi har som kan, åtminstone delvis, sila bort den flod av felaktiga påståenden som ständigt sköljer över oss från olika särintressen.

 

Alternativ medicin: Magnet terapi

 

Magneter påstås ofta öka en människas hälsa och minska smärta. En sökning på Google på sökorden "magnets" och "health" gav 2011 6 miljoner träffar. De flesta rör försäljning av magneter för hälsobruk.

Finns det verifierade observationer som stödjer användning av magneter som hälsobefrämjare?

År 2004 publicerades en välskriven artikel om magnetterapi i den seriösa tidskriften British Medical Journal, BMJ. En slutsats i artikeln var:

 

Our study has not entirely resolved the extent to which the effect of magnetic bracelets is specific or due to placebo

Harlow et al. (2004) - BMJ 329, s.1450-1454
 

Trots denna slutsats citeras artikeln som ett stöd för magnetterapi bland försäljare av magnetprodukter.

 

Extraordinära påståenden kräver extraordinära belägg

 

År 2006 publicerades en Editorial om magnetterapi i BMJ. Citatet "Extraordinary claims demand extraordinary evidence" sammanfattar varför det vetenskapliga etablissemanget ofta verkar vara avogt inställt till nya revolutionerande behandlingsmetoder.

I den svenska Läkartidningen fördes 2006 en diskussion mellan Sven Nilsson och David Bergquist/Erik Wahlberg om vetenskaplighet bakom marknadsföring av produkter för magnetterapi.

 

Samme Sven Nilsson som ovan, publicerade 2008 en studie av hur myrkrypningar i benen påverkas av pulserande elektro-magnetiska fält. Artikeln demonstrerar tydligt vetenskapens funktion.

Den genomförda studien har visat att behandling med placebo och behandling med pulserande elektromagnetiska fält ger samma effekt vid restless legs, myrkrypningar och nattliga vadmuskelkramper.

Nilsson (2008) - Pulserande elektromagnetiska fält och placebo gav samma effekt, Läkartidningen 32-33, s.2167 -2170
 
 
2021-12-15