Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY  
 
 

Förlaget vetenskapsteori.se

 
 

Förlaget vetenskapsteori.se är ett förlag inom företaget dB direktBild, grundat år 2000.

 

Förlaget publicerar litteratur inom vetenskaps- och kunskapsteori.

 

Webbplatser

 

vetenskapsteori.se informerar om vad som är vetenskap och vad som ibland hävdas vara vetenskap.

kunskapsteori.se informerar om vad som är kunskap och vad som inte är det.

 

hume.se informerar om boken David Hume - Undersökning...

 

Böcker

David Hume - Undersökning av Mänsklig Förståelse
(An Enquiry Concerning Human Understanding översatt från engelska).

Paul KT Persson, 2014. ISBN 978-91-982196-0-9).

 

Kontakt

paul.persson@direktbild.se

Postadress:
Paul Persson
Helgeandsgatan 9C
223 54 Lund

 
 
2021-12-15