Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY
 
 

Om vetenskapsteori.se

 

Erfarenhet

 

Jag tror att erfarenhet är viktigt i våra liv. Vi tror att vårt nästa andetag kommer att ge oss luft och att mat stillar vår hunger. Vi tror inte att vi strax kommer att förvandlas till en flygande undulat. Om vi på allvar skulle tveka om värdet av erfarenhet skulle vår existens vara allvarligt hotad.

Ändå förnekas vikten av erfarenhet vid många universitets- och högskolekurser i vetenskapsfilosofi. Här försöker jag diskutera erfarenhetsmässiga och teoretiska överväganden som talar för och emot ett sådant förnekande.

Vid en kurs i kommunikation vid Lunds Universitet utgjordes en ganska stor kursdel av vetenskapsfilosofi, vilket snarare kunde kallas antivetenskaplig världsåskådning.

 

I stället för att behandla kunskapens gränser, vilket är ett mycket intressant område, var ett genomgående tema att ett av verktygen vi använder för att närma oss kunskap - vetenskap - hade massor av brister.

Slutsatsen av kursen var att man kan hävda saker utan erfarenhet och utan studier av det vi kallar verkligheten. Så är det givetvis vid privata diskussioner, men jag tycker att studenter vid kurser på universitetsnivå borde kunna få en bättre analys av gränserna för vår kunskap än detta.

Liknande undervisning tycks bedrivas vid fler institutioner vid svenska universitet under namnet Vetenskaplig metod, Idélära eller Vetenskapsteori.

 

Bro mellan två kulturer

 

Begreppet "de två kulturerna" beskriver en kultur som bejakar "kunskap" och en kultur som tar avstånd ifrån en sådan inställning. Inom båda kulturerna används både filosofiskt hållbara och ohållbara argument som är starkt förankrade i en brist på tydliga definitioner av olika begrepp.

En vanlig åsikt är att det är mycket svårt att slå en bro emellan dessa två kulturer, men eftersom det är viktigt vill jag ändå försöka. Erfarenheter är viktiga, och påståenden om dem bör utsättas för granskning.

Paul KT Persson
 
 

Brobygget innebär att definiera begrepp och att utreda de logiska och erfarenhetsmässiga förutsättningarna för de två kulturerna.

Bättre att bygga en bro, än att se två grupper dra varandra ned i avgrunden!

 

Brofästena byggs på båda sidor av en logiskt hållbar och verklighetsförankrad skepticism angående dogmatiska påståenden, som sedan antiken är känd inom filosofin och som ingår i dagens vetenskapliga metodik.

På en sådan bro kan relativister och kunskapsbejakare förhoppningsvis mötas och utbyta värdefulla insikter om kunskap och erfarenhet.

 

Besöksstatistik

Tabellen nedan visar antalet besökare per dag under 2018 (totalt c:a 57 000).

 

Diagrammet nedan visar dagligt medeltal av besökare varje månad 2014-2018

 

Om v-teori.se

 

Webbplatsen har inga bindningar till någon politisk eller kulturell organisation. Inga ekonomiska bidrag har erhållits för att skapa den.

Den var tänkt att vara en del av en magisteruppsats i kommunikation vid Lunds Universitet.

Mitt intresse för vetenskapsteori kan delvis komma ifrån min naturvetenskapliga bakgrund. Jag har examina som civilingenjör inom organisk kemi och som teknologie doktor i fysikalisk kemi, en kombination av kemi och teoretisk fysik.

 

Några andra personer med namnet Paul Persson kan hittas på webben:

• Jag kommenterar inte på newsmill.se.
• Jag är inte medlem i någon kyrka.
• Jag har inte varit aktiv i någon företagarförening i Malmö.

 

Tack till

 

Alf Bång för en klar och intressant introduktion till anti-empirisk världsåskådning.

Lars Palm för stimulans till att göra denna webbplats mer intresseväckande.

Henrik Sundholm för en kommentar om falsifiering.

Max Kern för förslag till förbättring av ordval i diskussionen om vetenskapsteori.

 

Arnold Maliniak för tips om termen skidflygning.

Fredrik Lütz och Elin Lütz för tips om anpassning av layout.

Vänner och familj, som med glada tillrop uppmuntrat till utveckling av webbplatsen.

 

Kontakt

Synpunkter på innehållet i webbplatsen mottages tacksamt.

paul.persson@vetenskapsteori.se

Postadress:
Paul Persson
Prennegatan 10A
223 53 Lund

 
 
Innehållet på vetenskapsteori.se får gärna citeras med angivande av källan
 
 
2024-05-19