vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 


Analogin vetenskaplig verksamhet - sport

Återvänd till "Vetenskap enligt vetenskapsteori.se"

 
 

Vetenskaplig verksamhet jämförs här mer detaljerat med sport.
Målet är att visa att vetenskaplig aktivitet liknar andra mänskliga aktiviteter.

 
     

Samlingsnamn

 
 

Vetenskapliga resultat skapas inom olika områden,
till exempel kemi, arkeologi eller psykologi.

Sportsliga resultat skapas inom olika områden,
till exempel tiokamp, fotboll eller schack

 
     

Aktiviteter redovisas för allmänheten

 
 

Både vetenskapliga och sportsliga resultat skapas av mänsklig aktivitet där
utövare kan ha olika grad av professionalism.

Både vetenskapliga och sportsliga resultat redovisas för allmänheten.
Forskare redovisar sina resultat i en tidskrift medan fotbollspelare redovisar sina resultat på en fotbollsplan.

 
     

Aktiviteter ökar kunnighet och har mätbara mål

 
 

Utövare inom vetenskap ökar sin kunnighet inom sitt forskningsområde.
Det mätbara målet är att resultat blir godkända för publikation.
De som utövar vetenskap är forskningsledare, forskare och medhjälpare.

Utövare inom sport ökar sin kunnighet inom sitt sportområde.
Det mätbara målet är att offentliga tävlingar vinns.
De som utövar sport är tränare, spelare och medhjälpare.

 
     

Resultat används av allmänheten

 
 

Användare av vetenskapliga resultat är andra utövare inom området och allmänheten.

Användare av sportsliga resultat är andra utövare inom området och allmänheten.

 
     
     
       
 

This page in English

     
 

 ver. 1.2